Banner trang trong

Bảng giá dịch vụ

Bảng giá dịch vụ

Hàn răng sâu vĩnh viễn
Tên dịch vụ Chi phí Khuyến mại Bảo hành
Hàn răng sâu Composit 300.000 0
Hàn răng sâu Fuji 300.000 0
Nhổ răng vĩnh viễn
Tên dịch vụ Chi phí Khuyến mại Bảo hành
Nhổ răng số 8 (Giá từ 1triệu - 2triệu) 1.000.000 0
Răng hàm 500.000 0
Răng cửa 300.000 0
Răng cửa
Tên dịch vụ Chi phí Khuyến mại Bảo hành
Chụp sứ Nacera 8.000.000 0
Chụp sứ Cercon HT 6.000.000 0
Chụp sứ Cercon 4.000.000 0
eMax 5.000.000 0
Zirconia 3.500.000 0
Răng hàm
Tên dịch vụ Chi phí Khuyến mại Bảo hành
Cecon HT 6.000.000 0
Vita 5.000.000 0
Zirconia full 4.000.000 0
Cấy ghép implant
Tên dịch vụ Chi phí Khuyến mại Bảo hành
TROUTMAN – THUỴ SĨ (Chân + Thân trăng) 50.000.000 0
TEKKA – PHÁP ( Chân + Thân răng ) 15.000.000 0
DELTIUM – HÀN QUỐC ( Chân + Thân răng ) 12.000.000 0
Nắn chỉnh cố định
Tên dịch vụ Chi phí Khuyến mại Bảo hành
Mắc cài sứ tự buộc (Không chun) Giá từ 30 triệu – 45 triệu 30.000.000 0
Mắc cài sứ thường (Chun) Giá từ 25 triệu – 30 triệu 25.000.000 0
Mắc cài tự buộc ( Không chun) Giá từ 25 triệu – 30 triệu 25.000.000 0
Mắc cài thường (Chun) Giá từ 18 triệu - 25 triệu 18.000.000 0
Điều trị răng sữa
Tên dịch vụ Chi phí Khuyến mại Bảo hành
Điều trị răng sữa 200.000 0
Điều trị tủy răng vĩnh viễn
Tên dịch vụ Chi phí Khuyến mại Bảo hành
Răng hàm 600.000 0
Răng cửa 400.000 0
Cắt lợi chùm
Tên dịch vụ Chi phí Khuyến mại Bảo hành
Cắt lợi chùm 300.000 0
Hàn thẩm mỹ răng
Tên dịch vụ Chi phí Khuyến mại Bảo hành
Tạo hình răng-Rìa răng 300.000 0
Hàn cổ răng Composit 300.000 0
Lấy cao răng bằng máy siêu âm, máy thổi cát
Tên dịch vụ Chi phí Khuyến mại Bảo hành
Lấy cao răng bằng máy siêu âm, máy thổi cát 100.000 0
Răng giả cố định
Tên dịch vụ Chi phí Khuyến mại Bảo hành
Chụp sứ coban 2.500.000 0
Chụp sứ titan 2.000.000 0
Chụp sứ mỹ thường 1.000.000 0
Inlay – Onlay(Trám răng thẩm mỹ)
Tên dịch vụ Chi phí Khuyến mại Bảo hành
Inlay – Onlay (Trám răng thẩm mỹ) – Sứ eMax 2.500.000 0
Khám và kê đơn
Tên dịch vụ Chi phí Khuyến mại Bảo hành
Khám và kê đơn 0 0
Răng giả tháo lắp hàm Biossoft
Tên dịch vụ Chi phí Khuyến mại Bảo hành
Toàn bộ hai hàm 9.000.000 0
Toàn bộ một hàm 5.000.000 0
Nhổ răng
Tên dịch vụ Chi phí Khuyến mại Bảo hành
Nhổ răng sữa 20.000 0
Hàn răng sữa sâu
Tên dịch vụ Chi phí Khuyến mại Bảo hành
Hàn răng sữa sâu Composit 200.000 0
Hàn răng sữa sâu Fuji 200.000 0

Đặt lịch khám

Nhanh chóng - Tiện lợi